เส้นทางที่ 1 (ดูตามลูกศรสีแดง)

จากถนนพระราม 2 ไม่ต้องเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ตรงไปตามถนนพระราม 2 ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ลงสะพานชิดซ้าย กลับรถใต้สะพาน ตรงไปจนถึงร้านกิตติค้าไม้ เลี้ยวขวาไปตามทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงถนนแม่กลอง-ปากท่อ เลี้ยวขวาไปตามทางประมาณ 200 เมตร จะถึงทางเข้าวัดท้ายหาด เลี้ยวซ้ายไปตามทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงวัดแม่น้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาปะมาณ 150 เมตร ถึง "บ้านอังคณา"

เส้นทางที่ 2 (ดูตามลูกศรสีน้ำเงิน)

จากถนนพระราม2 เบี่ยงซ้ายเข้าตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เส้นทางแม่กลอง-ดำเนินสะดวก ทางไปอุทยาน ร.2 ผ่านวัดบางกะพ้อมชิดซ้าย ถึงศูนย์จราจรอัมพวาเลี้ยวซ้าย ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ลงสะพานเจอสามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามทางผ่านวัดสวนหลวงและวัดโพงพางทางซ้ายมือ ตรงไปผ่านวัดบางขันแตกขวามือ จนถึงวัดแม่น้ำ เลี้ยวขวาข้างวิหารวัดแม่น้ำ ตรงไปอีกประมาณ 150 เมตร ถึง "บ้านอังคณา"

   
             
   
download แผนที่